Exàmens oficials de llengua catalana a Munic

De moment no hi ha cap convocatòria oberta d’exàmens oficials de l’Institut Ramon Llull.